Ministria e Mbrojtjes shpall konkurs për rekrutimin e kadetëve të rinj

Ministria e Mbrojtjes shpall konkurs për rekrutimin e kadetëve të rinj

Ministria  e Mbrojtjes shpall konkurs për rekrutimin e kadetëve të rinj për vitin akademik 2021/22

Ministria e Mbrojtjes shpall konkurs për rekrutimin e kadetëve të rinj, që do të jenë studentë/kadetë në Akademinë Ushtarake (Qendrën e Studimeve Universitare) të FSK-së.

Po ashtu në këtë konkurs do të përzgjidhen edhe kadetët që  do të studiojnë në akademitë e vendeve mike dhe partnere si në:            

Akademinë  Ushtarake të Forcave Tokësore në Republikën e Turqisë

Akademinë  Ushtarake në Republikën e Kroacisë -Menaxhimi dhe Udhëheqja ushtarake, si dhe në Akademinë  Ushtarake në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Konkursi do të jetë i hapur nga data  31 maj 2021  deri më  11 qershor 2021.

Aplikimi bëhet online:

Kontaktet:  www.mod.rks-gov.net;  nr. tel. 038- 555584 2044 dhe 038- 555584 2045 nga ora 09:00 deri 15:00.

Related Articles