Mblidhet KQZ-ja: Bëhet pezullimi i një partie, dhe regjistrohet një parti e re

Mblidhet KQZ-ja: Bëhet pezullimi i një partie, dhe regjistrohet një parti e re

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot do të mbajë mbledhjen e radhës, raporton Gazeta “Enigma”.

Në rend dite për sot ndër të tjera është regjistrimi i një partie dhe pezullimi i një tjetre.

Mbledhja e KQZ-së do të mbahet në ora 13:30.

Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit për asgjësimin, shkatërrimin e materialit zgjedhor për zgjedhjet e 21 prillit 2024.

Rendi i ditës:

Hyrje: Kreshnik Radoniqi, Kryesues i mbledhjes së KQZ-së;

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit Nr. 37/2024;

Aktivitetet e Zyrës:

Rekomandimi për pezullimin e partisë politike GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE, me akronimin GIG;

Rekomandim për regjistrimin e partisë politike LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS;

Rekomandim për privim të përfitimit të mjeteve financiare nga Fondi për Mbështetjen e Subjekteve Politike për subjektin politik PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM

Raport i Këshillave të KQZ:

Këshilli për Operacione Zgjedhore

Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit për asgjësimin/ shkatërrimin e materialit zgjedhor për zgjedhjet e 21 prillit 2024.

Shqyrtimi dhe miratimi i udhëtimit zyrtar në Republikën e Shqipërisë lidhur me projektin për transparencë zgjedhore.

Related Articles